Biuro stosuje ceny umowne uzgodnione z Państwem w przypadku umowy dotyczącej stałej obsługi firmy. Wysokość opłaty zależy od zakresu usług wykonywanych przez biuro, a także od ilości oraz rodzaju dokumentów księgowych w ramach obsługi. W przypadku zleceń doraźnych koszt usługi jest zależny od czasu niezbędnego na jej wykonanie.