Biuro Rachunkowe "biuroela" prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed US i ZUS. Dodatkowo działalność biura jest ubezpieczona w zakresie OC.

   Korzystając z naszych usług zyskujesz:
 • bezpieczeństwo danych i gwarancja świadczonych usług,
 • profesjonalizm świadczonych usług,
 • niższe koszty własne.
   Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę księgową, w skład której wchodzi:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, prowadzenie ewidencji obrotu magazynowego,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • rozliczanie w zakresie podatku VAT,
 • sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, urlopy itp.),
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do urzędu w formie ELEKTRONICZNEJ!!!,
 • drukowanie przelewów,
 • sporządzanie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych, oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • opracowywanie Zakładowych Planów Kont,
 • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innych urzędach w zakresie umocowania.
 • oblicza zwrot VAT od materiałów budowlanych
   Staramy się w ramach przepisów prawa i swoich możliwości pomóc w zmniejszeniu obciążeń podatkowych. Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów staramy się dostosowywać zakres moich usług do indywidualnych Państwa potrzeb.